Partnership Agreement

Partnership AgreementOn June 20, 2019 LLC «Pride Marine Agency», LLC «Science Park» of Kherson State Maritime Academy «Maritime Industry Innovations» and Kherson State Maritime Academy signed a partnership and cooperation agreement. The parties agreed to unite efforts for fundamental and Applied Scientific Research, implementation of innovative projects, the subsequent commercialization of their results and the training of highly skilled personnel.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Прайд Марін Еженсі», Товариство з обмеженою відповідальністю «Науковий парк» Херсонської державної морської академії «Інновації морської індустрії» та Херсонська державна морська академія 20 червня 2019 року підписали ДОГОВІР про партнерство та співпрацю. Сторони погодилися об`єднати  зусилля для проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, реалізації інноваційних проектів, наступної  комерціалізації  їх результатів і для підготовки висококваліфікованих кадрів.

 

 

More in this category: « BUREAU VERITAS

Leave a comment

Last modified on Saturday, 23 May 2020 23:01